Vi vill vara kända för de målinriktade och helhetsbetonade inlärningsupplevelser som vi erbjuder samt för unika kunderfarenheter. Vår verksamhet styrs av effekt som vi kan åstadkomma genom våra program – vare sig den är riktad mot deltagarna, organisationerna som de representerar, den akademiska gemenskapen eller mot samhället generellt. Vår mission är att bygga en bättre värld genom bättre ledarskap.

Årligen drar ungefär 6 000 personer från 1 000 företag nytta av den målinriktade och helhetsbetonade inlärningsupplevelse som vi erbjuder. Dess effekt på både individer och organisationer kan påvisas. Vi värnar om och utvecklar deltagarnas kunskaper och färdigheter, vi ökar självsäkerheten och bygger individuella inlärningsstigar samt betydelsefulla karriärer. Kärnområdet i vår expertis är även att bygga arkitekturer för kompetensutveckling i hela organisationen. Vi gör vårt bästa för att försäkra oss om att våra deltagare kan skapa utmärkta och hållbara nätverk för affärsverksamheten.

Vi skapar genomslagskraft och upplevelser

 • Kunderfarenhet
  En unik miljö som främjar inlärning och personlig service under hela programmet. Ett inspirerande nätverk för utbyte av tankar och erfarenheter.

 • Inlärningsupplevelse
  En miljö som stöder inlärning genom försök och misstag. Ny kunskap förenas med erfarenheter från affärslivet på ett nytt sätt i ett tvärvetenskapligt sammanhang.

 • Lärarerfarenhet
  Den senaste forskningen ger deltagarna tillgång till nya insiktsfulla modeller och arbetsformer.

 • Samhällspåverkan
  Vi utbildar en ny internationellt inriktad ledargeneration, som kännetecknas av mångsidighet, kompromisslöshet och av att den är socialt ansvarsfull.

 • Effekt på kundorganisationer
  Vi överträffar förväntningarna genom att underlätta genomdrivandet av förändringar och utnyttjandet av konkurrensfördelar.

 • Effekt på individer
  Vi ger nycklarna till en betydelsefull karriär. Vi sporrar den högsta ledningen och ledningen på mellannivå samt framtidens ledare att växa och avancera mot nya utmaningar.

Aalto University Executive Education utnyttjar Aalto-universitetets unika styrkor och utbildningsområden, som omfattar företagande och inre företagsamhet, innovationsledning, design business management samt innovationer inom ledarskap som möjliggjorts av den tekniska utvecklingen. I Aalto EE förenas den nyaste kunskapen med omfattande erfarenhet av affärsverksamhet genom nya, tvärvetenskapliga metoder.

Tack vare Aalto-universitetet tillför vi utvecklingen av expertis och ledarskap en tvärvetenskaplig approach, den nyaste kunskapen och nya, innovativa inlärningsmetoder. Samtidigt erbjuder vi undervisningspersonalen vid Aalto- universitetet nya nätverk och möjligheter.

Från Aalto University Executive Education Oy:s verksamhet inkomstförs en betydande summa tillbaka till universitetsgemenskapen bland annat i form av utdelning, terminsavgifter och hyror. År 2016 uppgick det ekonomiska fotavtryck som Aalto University EE lämnade i Aalto-gemenskapen till cirka 2,6 miljoner euro.

Financial Times ranking

Aalto EE och Aalto University finns med i flera olika universitetsrankingar. Den viktigaste av dessa är de rankinglistor som upprättas av Financial Times; European Business School Ranking, Executive Education Ranking och Executive MBA Ranking.

I European Business School Ranking för 2016 rankades Aalto University som nummer 31. European Business School Ranking är en allmän rankinglista som omfattar övriga rankinglistor från Financial Times: MBA Ranking, Executive MBA Ranking, Masters in Management European Ranking och Executive Education Ranking.

Aalto EE rankades som nummer 46 globalt i Financial Times Executive Education allmänna rankinglista 2017. I den årliga FT Executive Education-listningen bedömer man separat både de som erbjuder öppna och de som erbjuder företagsspecifika utbildningsprogram i affärsledning.

I den årliga jämförelse som görs av tidningen Financial Times förbättrade Aalto Executive MBA-programmet sin position med femton placeringar under 2016. Globalt sett placerade sig programmet totalt på 61:a plats. Aalto EMBA förbättrade placeringen i synnerhet inom de centrala delområdena karriärutveckling och uppnådda mål. Det finns uppskattningsvis över 3 000 EMBA-program i världen och i jämförelsen i Financial Times ingår endast de hundra bästa av dem.

Lärarstab och partneruniversitet

Den dagliga verksamheten och den multidisciplinära forskningen bedrivs med hjälp av över 800 professorer och experter runt om i världen. På Aalto EE inspireras du av fantastiska professorer från vår egen personalstab och Aalto University samt gästföreläsare. Förutom deras akademiska kvalifikationer är de utmärkta lärare och har stor erfarenhet av chefer på seniora nivåer i internationella organisationer.

Tillsammans med partner- och samarbetsuniversitet kan Aalto EE erbjuda Executive MBA- och Executive-program globalt, samt utbytesmöjligheter för MBA- och EMBA-studerande. I nätverket finns toppuniversitet som

 • ESADE Business School

 • Graduate School of Management, St. Petersburg University

 • Graduate School of Economics and Management, Ural Federal University

 • GU School of Executive Education, University of Gothenburg

 • Iranian Business School

 • Seoul School of Integrated Sciences & Technologies

 • The University of Chicago Booth School of Business

 • University of Virginia Darden School Foundation Executive Education

 • Yonsei University

Publikationer av Aalto EE:s personal

Dr. Pekka Mattila, Aalto EE:s Group Managing Director, Professor of Practice, Aalto University School of Business, specialiserad på organisationsförändringar, skrev sin doktorsavhandling om åtgärder, erfarenheter och effekter relaterade till organisatoriska förändringar.

Academic Director, ekon.dr Mikko Laukkanen skrev sin doktorsavhandling om innovationer och deras misslyckande.

Executive Director, Asia Pacific, fil.dr Riina Viitala har publicerat sig inom hälso- och biovetenskaper och skrivit sin doktorsavhandling om probiotika.

Associate Director, Degree Programs, ekon.dr Katja Ahoniemi har disputerat om modellering och prognostisering av implicit volatilitet.

Ladda ner broschyren