Finland är ett sjudande och ytterst välpresterande land, präglat av en innovations- och problemlösningskultur. En av de viktigaste styrkorna i det finländska samhället är den stora vikt man lägger vid utbildning och livslångt lärande.

Den senaste kunskapen, kontinuerligt lärande och sökandet efter nya insikter är nödvändigt för att nå framgång i en föränderlig värld. Utbildning av hög kvalitet på alla nivåer skapar fritt tänkande individer och framgång. Utbildning är nyckeln till Finlands framgångar och anledningen till landets framstående position i de internationella undersökningar där man mäter länders kunskapsnivåer och affärsprestationer.

Framgång inom utbildning

Finska högskolor bland de bästa i världen

Enligt Global Competitiveness Report 2014–2015 är Finlands högre utbildning den bästa i världen. Källa: www.weforum.org

Enligt IMD World Talent Report är Finlands utbildningssystem det näst bästa i världen, och Finlands universitetsutbildning är den femte bästa globalt. Källa: www.imd.org

PIAAC 2013, den största undersökningen av vuxnas färdigheter, visade att vuxna finländare kommer på andra plats bland OECD-länderna i läsning, räkning och problemlösning, och att de lever i ett teknikorienterat samhälle. Källa: www.oecd.org

Finnish Executive Education i absoluta toppen

Finlands Aalto University School of Business var näst bäst av nordiska handelshögskolor i Financial Times Business Education-mätning och Aalto University Executive Education låg också bland de främsta. Källa: www.ft.com/intl/business-education 

Aalto Executive MBA är det bästa programmet i Finland och deltagarna har Nordens bästa löneutveckling. Källa: rankings.ft.com

Finland och PISA

Under många år har Finland varit bland de bästa länderna i internationella PISA-mätningar (Programme for International Student Assessment) och är det bästa europeiska landet inom naturvetenskap. PISA bedömer i vilken grad 15-åriga elever har förvärvat kunskaper och färdigheter som är väsentliga för att de ska kunna delta fullt ut i samhället och mäter även variationen i dessa färdigheter över tid. Källa: www.oecd.org

Finland ett av de bästa länderna för affärsinnovation och konkurrenskraft

Den mest konkurrenskraftiga ekonomin i Europa

Enligt World Economic Forums Europe 2020 Competitiveness Report 2014 är Finland den mest konkurrenskraftiga ekonomin i Europa – "ett innovativt kraftpaket med smart tillväxt, fokus på utbildning och grunden för teknisk innovation." Källa: www.weforum.org

Det näst mest innovativa landet

Finland var världens näst mest innovativa land i Global Competitiveness Report 2015–2016, som utvärderade 140 av världens ekonomier enligt olika mått på innovation. Källa: www.weforum.org

Tvåa inom cleantech

Finland rankades tvåa i Global Cleantech Innovation Index som publiceras av WWF och Cleantech Group. I rapporten utvärderas 40 länder utifrån 15 kriterier kopplade till hur miljöinnovationer uppstår, kommersialiseras och växer. Källa: www.cleantech.com

Högsta kvalitet på exportprodukter i EU

Kvaliteten på Finlands exportprodukter är den högsta inom EU-länderna. Topplaceringen är inte en effekt av endast ett företag, utan fördelningen på kvaliteten visar att ett stort antal finländska exportprodukter håller hög kvalitet. Källa: ec.europa.eu

Finlands affärsklimat stödjer framgång

Bland de tio bästa länderna att göra affärer i

Finland rankades som det nionde bästa landet att göra affärer i under 2014–2018 enligt The Economist Intelligence Unit's (EIU) Country Forecast. Källa: www.eiu.com

Tvåa i världen för humankapital

Finland är tvåa i världen i termer av humankapital enligt World Economic Forum, som bygger på indikatorer som utbildning, välbefinnande och anställbarhet. Källa: www.weforum.org

Helsingfors en av världens bästa städer för nystartade företag

Helsingfors, Finlands huvudstad, är en av de bästa städerna i världen för nystartade företag enligt Wired Magazine. Källa: www.wired.com

Bäst inom nätverksberedskap

Finland toppade World Economic Forums Networked Readiness Index 2014. Indexet mäter förmågan hos olika ekonomier att utnyttja informations- och kommunikationsteknologier för tillväxt och välfärd. Källa: www.weforum.org

Minst korruption i världen

Finland delade första plats med Danmark och Nya Zeeland som de minst korrumperade länderna i världen i 2013 års korruptionsindex från Transparency International. Källa: www.transparency.com

Livskvalitet

Bland de mest välmående länderna

Finland rankas som ett av världens tio mest välmående länder i Legatum Institute Prosperity Index 2015. Källa: www.prosperity.com

Världens fjärde mest ansedda land

2015 hamnade Finland på sjätte plats i listan över världens mest ansedda länder, framtagen av The Reputation Institute, och har varit bland topp tio under de sex år som rankningen har gjorts. Källa: www.forbes.com

Trea i jämställdhet

Finland var trea inom jämställdhet globalt under 2015. Källa: www.weforum.org

Finland femma bland OECD-länderna i fråga om kvinnors självständighet

De finländska kvinnorna hamnar på femte plats bland de 27 OECD-länderna när det gäller ekonomisk självständighet och jämlikhet. Källa: www.pwc.co.uk

Europas renaste mat

Den årliga rapporten från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet visar att livsmedel som produceras i Finland är renast i Europa. Källa: www.efsa.europa.eu

Världens renaste luft

Enligt Environmental Performance Index är luften i Finland bland de renaste i hela världen. Finland delar också första platsen för kategorierna vatten och sanitet samt hälsa i samma index. Källa: Yale University

Ladda ner broschyren