Med över 40 års erfarenhet utvecklar Aalto EE lösningar i världsklass som till fullo använder sig av universitetets multidisciplinära fakultet och arbetssätt.

Vi möjliggör en kontinuerlig utveckling och strategisk förändring i våra kunders organisationer. Detta är något vi åstadkommer genom att vara en partner i utvecklandet och implementeringen av högeffektiva exekutiva utvecklingslösningar. Som ett resultat av det arbetet kan vi möta både nuvarande och framtida affärsutmaningar.

Vi använder oss av noga utvalda metoder för inlärning där deltagandet står i centrum. Detta för att säkerställa att vi uppnår både de bästa – och mest långsiktiga – resultaten. Vårt globala närverk med fler än 800 professorer och experter säkerställer att vi alltid har de bästa personerna och den senaste forskningen till vårt förfogande när vi hjälper våra kunder att förbättra sina verksamhetsresultat och att skapa ny kunskap inom ledarskap och ledarskapsutveckling. Den huvudsakliga principen i våra lösningar är att kombinera djupgående kunskap med faktiska åtgärder och experiment.

Aalto EE:s skräddarsydda lösningar har planerats med tanke på att

  • starta och stödja förändringsprocesser inom organisationen – struktur, processer och kultur

  • förbättra ledar- och chefsegenskaper på alla nivåer inom organisationen

  • nå konkurrensfördelar och utveckla hållbara strategier

  • öka den strategiska smidigheten och förändringsberedskapen inom organisationen

  • skapa nya innovationer och bygga en innovativ kultur

  • stödja planeringen av efterträdare och kompetensutvecklingen (Talent Management)

Genom vår närvaro i både Europa, Asien och Mellanöstern (Finland, Sverige, Polen, Baltikum, Ryssland, Iran, Singapore, Kina, Taiwan, Sydkorea och Indonesien) kan Aalto EE knyta ihop öst och väst, och vi har ett idealiskt utgångsläge för att hjälpa våra kunder med strategier för att överbrygga kulturskillnader och utveckla sitt ledarskap.

Process

Varje aspekt av Aalto EE:s skräddarsydda lösningar är anpassad för att möta behoven och förväntningarna hos våra kunder – från innehåll (teman och fokus), till fakultet (professorer, externa föreläsare, konsulter, coacher), lärometoder, geografiskt läge och sociala event.

Läs mer om processen för skräddarsydda lösningar.

Teman

Aalto EE:s teman för skräddarsydda lösningar inbegriper en bred mix av affärsområden. Vi börjar med att utveckla en gedigen förståelse för vad som krävs för att uppnå kundens strategiska affärsmål, och använder sedan denna förståelse för att utforma högeffektiva utvecklingsprocesser. Lösningarna kan variera från strategiprocesser på ledningsnivå till storskaliga utvecklingsprogram för organisationens talangpool.

Läs mer om teman för skräddarsydda lösningar.

Financial Times Executive Education Ranking

I Financial Times utvärdering av de affärsskolor som erbjuder utbildning i företagsledning (Financial Times Executive Education Ranking) placerade sig Aalto University Executive Education på 46:e plats i världen 2017 och hör därmed till den en procent stora eliten av utbildare inom affärsledning i världen. Vår placering i världseliten är en garanti för våra kunder för att innehållet, metoderna och coacherna håller högsta internationell klass.

FT Executive Education-utredningen utvärderar separat så kallade öppna utbildningsprogram och skräddarsydda program för företag. Totalplaceringen baserar sig på det sammanlagda resultatet för dessa två kategorier. I sin utredning offentliggör Financial Times utvärderingarna endast för de 50 bästa aktörerna som utvecklar företagsledning. Sammanlagt finns det uppskattningsvis cirka 4 000 aktörer i världen som erbjuder utbildning inom ledarskap och MBA-examina.

Läs mer om rankningar och vår genomslagskraft.


Kunder

Aalto EE arbetar med en betydande kundbas av stora och medelstora organisationer över hela världen. De flesta av våra kunder är stora finländska företag eller multinationella företag baserade i Finland eller Norden, samt globalt verksamma internationella och multinationella företag baserade i Asien. Aalto EE håller omkring sjuttiofem skräddarsydda program varje år. Vi har långsiktiga samarbetsrelationer med våra kunder och engagerar dem i intensiva lösningar med flera faser. Ett dedikerat team stöttar programmet och fungerar som en lärandepartner, hjälper till att utmana kundens tankebanor och hjälper kunden att höja den interna medvetenheten om fördelarna med programmet.
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       

 

 

Ladda ner broschyren