Tabs

Allmän information

Bästa praxis vid strategiska fusioner och förvärv

Vårt program Mergers and Acquisitions angriper ämnet fusioner och förvärv ur tre perspektiv: strategiskt ledarskap, ekonomiskt ledarskap och ledarskap i förändring. Programmet tar fasta på fusioner och förvärv som en taktik för att genomföra företagets övergripande strategi samtidigt som deltagarna får fördjupade kunskaper om fusions- och förvärvsprocessens olika faser: från fusions- och förvärvsstrategin och avtalsfasen, till integreringen efter en fusion samt ledarskap i förändring.

Läs mer om programmet på www.aaltoee.com (på engelska)

Ladda ner broschyren