Tabs

Allmän information

Skaffa finanskunskaper för att kliva till nästa nivå

Diploma in Corporate Financial Management introducerar deltagarna i de viktigaste aspekterna på finansiell analys och värdebaserad ledning. Du får lära dig grunderna i finansiering: hur du läser och analyserar finansiella rapporter, begreppen diskontering och nettonuvärde samt andra tekniker som företag använder för att värdera investeringsmöjligheter.

Läs mer om programmet på www.aaltoee.com (på engelska)

 

Ladda ner broschyren