Tabs

Allmän information

Från idé till global försäljning – ta din innovation till nästa nivå med Design thinking

Design Thinking for Business Innovation är ett intensivt program som ger dig kompetens att utveckla nya lösningar som skapar värde för kunden och ditt företag. Detta sjudagarsprogram behandlar alla kritiska innovationsstadier från idé till försäljningsfas.

Du utforskar och får insikter i Design thinking-metoden, ser hur den fungerar och får lära dig hur du i praktiken kan tillämpa den på affärsmodeller inom din organisation.

Läs mer om programmet på www.aaltoee.com (på engelska)

 

Ladda ner broschyren