Tabs

Allmän information

En resa för ledarskapsomvandling

Omvandla dina kunskaper till sann vishet och bättre ledarskap

Aalto Executive MBA (EMBA) är ett av Europas främsta Executive MBA-program. Det har ”Triple Crown of accreditation” – de tre mest respekterade universitetsackrediteringarna, AACSB, AMBA och EQUIS, som beviljats endast 0,5 % av världens handelshögskolor – och rankas bland de 100 bästa programmen i världen enligt Financial Times.

Aalto Executive EMBA-programmet kretsar kring de fyra huvudområdena strategi, ledarskap, ekonomi och marknadsföring, med särskild tyngdpunkt på strategi och ledarskap i ett globalt sammanhang. Strategiområdet beaktas ur flera perspektiv med fokus på innovativa strategier och nya affärsmodeller. Ledarskapsområdet omfattar en rad teman, från självledarskap till att leda och inspirera andra.

Aalto EMBA erbjuds på sju olika platser: Finland, Singapore, Polen, Sydkorea, Taiwan, Indonesien och Iran.

Bland de absolut främsta i världen

Aalto Executive MBA-programmet har förbättrat sin position på Financial Times årliga rankinglista med femton placeringar under 2016 I en global jämförelse kommer Aalto EMBA på plats 61. De avsevärda yrkesframgångarna deltagarna uppnått efter genomgånget program spelade en ytterst avgörande roll i programmets kraftiga positionsförbättring. Deltagarnas framgångar är ett tydligt belägg för programmets effekt på lång sikt. 

Över 3 000 EMBA-program erbjuds för närvarande runt om i världen, men det är endast de hundra främsta som finns med på Financial Times rankinglista. Aalto EMBA är det enda program som erbjuds av ett finskt universitet och som har tagit en plats i listan.

Financial Times bedömer 16 kategorier, bland annat utbildningsprogrammets mångsidighet, lärarkompetens, studenternas karriärutveckling, löner och uppnående av personliga mål. Rankningen baseras på bedömningar och information som samlats in från studenter, och på statistiska uppgifter från skolorna. Enkäten som ligger till grund för rankningen skickas till studenter på EMBA-programmet tre år efter examen.

Från toppmodern kunskap till praktiska färdigheter

Modulerna i Aalto EMBA-program tas fram och presenteras av en grupp professorer på Aalto-universitetet och framstående handelshögskolor världen över. Förutom att ha akademiska meriter är våra professorer såväl lysande lärare som ytterst erfarna i olika näringslivsorganisationer. I presentationer och projekt knyter deltagarna samman akademisk input på de senaste affärs- och ledningsteorierna med sina yrkeserfarenheter i olika organisationer och ger luft åt sina egna åsikter och erfarenheter.

En resa för ledarskapsomvandling

Det väsentliga i Aalto Executive MBA är förändring. Programmet ska utveckla deltagarnas kompetens både som chefer och som individer. Modulerna stärker också deltagarnas strategiska tänkande och ökar därmed deras förståelse för varför verksamheten måste förändras och hur de själva kan bli drivkrafter när det gäller organisatorisk förändring.

Större urval genom global portfölj

Vi bistår inte bara norra Europas ledande företag och personer utan även ett växande antal begåvade chefer i Ostasien, Mellanöstern och östra Europa. Varje år deltar nästan fyrahundra studenter som representerar ett dussin nationaliteter i vårt utbud av MBA-program för chefer. Förutom globalt relevant innehåll ger Aalto EMBA deltagarna möjlighet att vidga sina kulturella kunskaper och kompetenser. Upp till sex moduler kan man delta i på andra Aalto EE-platser i Europa, Mellanöstern och Asien. Två valbara Aalto Executive Summits och valbara studieresor utomlands bidrar till att utveckla tvärkulturell kompetens. Aalto Executive MBA-studenter i Helsingfors och Singapore kan också välja moduler som erbjuds av våra partnerskolors EMBA-program: på ESADE i Barcelona och Madrid, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och på Graduate School of Management på St Petersburgs universitet i Ryssland.

Vår undervisningsfilosofi

Aalto EMBA har utformats för att maximera interaktion och deltagande. Vi fokuserar på integrering av teori och praktik och vår metod är anpassad för att ta hänsyn till skillnader i inlärningsstilar och -preferenser. Ett antal metoder underlättar inlärningen: presentationer, fallstudier, frågetävlingar, rollspel, föreläsningar, debatter, praktikstudier samt möten med företagsledare.

Aktiviteterna bygger på den breda erfarenhet deltagarna har, deltagare som representerar olika branscher, funktioner och har olika utbildningsbakgrund.  

Varje modul innehåller arbetsuppgifter som är utformade för att hjälpa deltagarna och lärarna att se om de har uppnått utbildningsmålen.
 

Läs mer om programmet på www.aaltoee.com (på engelska)

Ladda ner broschyren