Tabs

Allmän information

En resa för ledarskapsomvandling

Omvandla dina kunskaper till sann vishet och bättre ledarskap

Programmet Aalto Executive MBA in Security and Risk Management är utformat runt de viktiga områdena strategi, ledarskap, säkerhet och riskhantering. Strategiområdet beaktas ur flera perspektiv, med fokus på innovativa strategier och nya affärsmodeller. Ledarskapsområdet omfattar en rad teman, från självledarskap till att leda och inspirera andra. Säkerhet och riskhantering behandlas grundligt genom att spegla alla viktiga områden och utveckla säkerhetsrelaterade scenarier under programmet.

Aalto Executive MBA (EMBA) program är ett av Europas främsta Executive MBA-program. De har ”Triple Crown of accreditation” – de tre mest respekterade universitetsackrediteringarna, AACSB, AMBA och EQUIS, som beviljats endast 0,5 % av världens handelshögskolor – och rankas bland de 100 bästa programmen i världen enligt Financial Times.

Från toppmodern kunskap till praktiska färdigheter

Aalto EMBA in Security and Risk Management har utformats i nära samarbete med representanter från branschen och myndigheterna.

Modulerna i program tas fram och presenteras av en grupp professorer på Aalto-universitetet och framstående handelshögskolor världen över. Förutom att ha akademiska meriter är våra professorer såväl lysande lärare som ytterst erfarna i olika näringslivsorganisationer. I presentationer och projekt knyter deltagarna samman akademisk input på de senaste affärs- och ledningsteorierna med sina yrkeserfarenheter i olika organisationer och ger luft åt sina egna åsikter och erfarenheter.

Scenarier rörande säkerhet och riskhantering underlättar deltagarnas möjligheter att få personlig inblick inom respektive specialområde och tillämpa kunskaperna för organisationens behov.

En resa för ledarskapsomvandling

Det väsentliga i Aalto Executive MBA in Security and Risk Management är förändring. Programmet ska utveckla deltagarnas kompetens både som chefer och som individer. Modulerna stärker också deltagarnas strategiska tänkande och ökar därmed deras förståelse för varför verksamheten måste förändras och hur de själva kan bli drivkrafter när det gäller organisatorisk förändring.

Större urval genom global portfölj

Vi bistår inte bara norra Europas ledande företag och personer utan även ett växande antal begåvade chefer i Ostasien, Mellanöstern och östra Europa. Varje år deltar nästan fyrahundra studenter som representerar ett dussin nationaliteter i vårt utbud av MBA-program för chefer. Förutom globalt relevant innehåll ger Aalto EMBA deltagarna möjlighet att vidga sina kulturella kunskaper och kompetenser. Upp till sex moduler kan man delta i på andra Aalto EE-platser i Europa, Mellanöstern och Asien. Två valbara Aalto Executive Summits och valbara studieresor utomlands bidrar till att utveckla tvärkulturell kompetens. Aalto Executive MBA in Security and Risk Management-studenter i Helsingfors och Singapore kan också välja moduler som erbjuds av våra partnerskolors EMBA-program: på ESADE i Barcelona och Madrid, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och på Graduate School of Management på St Petersburgs universitet i Ryssland.

Vår undervisningsfilosofi

Aalto EMBA in Security and Risk Management har utformats för att maximera interaktion och deltagande. Vi fokuserar på integrering av teori och praktik och vår metod är anpassad för att ta hänsyn till skillnader i inlärningsstilar och -preferenser. Ett antal metoder underlättar inlärningen: presentationer, fallstudier, frågetävlingar, rollspel, föreläsningar, debatter, praktikstudier samt möten med företagsledare.

Aktiviteterna bygger på den breda erfarenhet deltagarna har, deltagare som representerar olika branscher, funktioner och har olika utbildningsbakgrund.  

Varje modul innehåller arbetsuppgifter som är utformade för att hjälpa deltagarna och lärarna att se om de har uppnått utbildningsmålen.

Läs mer om programmet på www.aaltoee.com (på engelska)

 

Ladda ner broschyren