Tabs

Allmän information

Aalto Executive DBA – Doctor of Business Administration

Sikta på toppen

Aalto Executive DBA är ett strukturerat program inom Business Administration för erfarna individer med betydande ledarskapserfarenhet som vill förbättra sin yrkeskompetens inom ett visst intresseområde. Utbildningen har både verklighetsanknytning och akademisk tyngd, och fokus ligger på vad som är relevant för arbetsgivaren och på den studerandes professionella utveckling.

Aalto Executive DBA-studenter kommer att utveckla djupgående kunskap i de senaste teorierna och metodologierna inom affärsforskning på doktorsnivå och agera som tänkta ledare för organisationsutveckling. I tillägg till chefspositioner, kan DBA-studenter arbeta i olika expertpositioner i företag och i kommunal sektor. DBA-forskningsprojektet – som avslutas med att avhandlingen försvaras inför publik – har vanligen starka kopplingar till affärs- eller chefsrelaterad praxis. DBA-doktorander kan till exempel genomföra större forskningsprojekt för sin arbetsgivare.

I jämförelse med vissa vetenskapligt orienterade doktorsprogram, fokuserar DBA-studierna och forskningen mer på tillämpningen av teorier – det är inte nödvändigt att skapa och testa en helt ny teori. Huvudämnena inom Aalto Executive DBA är strategi och marknadsföring, men alla relevanta interdisciplinära teman uppmuntras.

Läs mer om programmet på www.aaltoee.com (på engelska)

Ladda ner broschyren