Aalto EE:s breda utbud av exekutiva program erbjuder chansen att skapa en individuell utbildningsplan för ledare och experter.

Ledarskap och strategi

Våra ledarskaps- och strategiprogram utvecklar strategiskt tänkande och ger en överblick över ledarskapets huvudsakliga problemställningar.

Avancerat ledarskap

Avancerade ledarskapsprogram riktar sig mot styrelsemedlemmar och toppchefer i seniora ledarskapspositioner. Utbildningarna stärker arbetsförmågan inom dagens komplexa globala affärsmiljö och leder organisationsutveckling.

Marknadsföring och kommunikation

Våra försäljnings- och marknadsföringsprogram utvecklar organisationens färdigheter inom försäljning och marknadsföring och de nya ledaregenskaper som är nödvändiga för ett företags framgång.

Ekonomi

Våra ekonomiprogram utvecklar organisationens ekonomiska förmågor och fördjupar förståelsen för beslutsfattandet.

Innovation och framtid

Våra innovations- och framtidsprogram utvecklar kreativitet, ledarskap och strategisk innovation.

Ladda ner broschyren