Aalto EE är ett av de främsta världsomfattande chefsutbildnings- och affärsledningsprogrammen. I Finland har vi varit verksamma alltsedan 1970. Vi är den mest berömda aktören i vår bransch.

Ackrediteringar

Senaste Nyheterna (på engelska)

Russian and Lithuanian leaders are learning about innovation management at Aalto EE

Risto Tornivaara, CEO of Danske Bank, receives award as the ‘Most Reliable CEO 2016’

Program