Aalto EE är ett av de främsta världsomfattande chefsutbildnings- och affärsledningsprogrammen. I Finland har vi varit verksamma alltsedan 1970. Vi är den mest berömda aktören i vår bransch.

Ackrediteringar

Senaste Nyheterna (på engelska)

Aalto EE maintains prestigious AACSB Accreditation

Aalto EE intensifies the self-development component of its leadership programs

Program