Aalto EE är ett av de främsta världsomfattande chefsutbildnings- och affärsledningsprogrammen. I Finland har vi varit verksamma alltsedan 1970. Vi är den mest berömda aktören i vår bransch.

Ackrediteringar

Senaste Nyheterna (på engelska)

Leaders from 19 different countries meet at Aalto Executive Summit in Helsinki on August 22-26, 2016

Sanna Hyyrynen to lead Aalto EE’s processes, resource allocation and solution production

Program