Aalto EE är ett av de främsta världsomfattande chefsutbildnings- och affärsledningsprogrammen. I Finland har vi varit verksamma alltsedan 1970. Vi är den mest berömda aktören i vår bransch.

Ackrediteringar

Senaste Nyheterna (på engelska)

Financial Times: Aalto EE firmly established among the world’s top 50

Aalto EE maintains prestigious AACSB Accreditation

Program