Aalto EE är ett av de främsta världsomfattande chefsutbildnings- och affärsledningsprogrammen. I Finland har vi varit verksamma alltsedan 1970. Vi är den mest berömda aktören i vår bransch.

Ackrediteringar

Senaste Nyheterna (på engelska)

Financial Times global top-100 ranking: the Aalto Executive MBA rose 15 places

DBA dissertation by Eeva Ahdekivi: Non-profits are a type of investor that stabilizes capital markets

Program