Aalto EE är ett av de främsta världsomfattande chefsutbildnings- och affärsledningsprogrammen. I Finland har vi varit verksamma alltsedan 1970. Vi är den mest berömda aktören i vår bransch.

Ackrediteringar

Senaste Nyheterna (på engelska)

Aalto EE partners with Slush as it debuts in Singapore

Dr. Katja Ahoniemi from Imperial College London moves to Aalto EE

Program