Aalto EE är ett av de främsta världsomfattande chefsutbildnings- och affärsledningsprogrammen. I Finland har vi varit verksamma alltsedan 1970. Vi är den mest berömda aktören i vår bransch.

Ackrediteringar

Senaste Nyheterna (på engelska)

Sharing Finland’s Education Experiences with the World - New Program Launched

Financial Times: Aalto EE is already the 45th best in the world

Program